ΠΟΕ-ΠΦΥ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΠΦΥ

Διεύθυνση :   Αριστοτέλους 28, ΤΚ : 10433
Τηλ :  210.3642927 - Fax :   210.3642249